Jesteś tutaj: Start
item column

Strona internetowa - nowy adres

Szanowni Państwo - zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej naszej szkoły pod adresem: http://branzowasierakowice.pl

Tam znajdziecie Państwo aktualne informacje.


Podziękowania dla wieloletniej pani dyrektor Krystyny Formela

Pani dyrektor Krystyna Formela zdecydowała  się przejść  na zasłużoną emeryturę z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W uroczystym pożegnaniu wzięli udział  nauczyciele  i pracownicy Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego szkoły.  Rozstanie to było dla wszystkich bardzo emocjonalne i trudne.

Czytaj więcej...


UWAGA!- PILNE

Na podstawie Rozporządzenia MEN  przedłuża się kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020r.

W tym czasie obowiązywać będzie kształcenie na odległość przy pomocy dziennika elektronicznego – Vulcan oraz innych komunikatorów.

Zasady prowadzenia kształcenia na odległość oraz zasady komunikacji uczeń – rodzic
– szkoła, podane będą w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia
w Sierakowicach, które zostanie umieszczone w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia

Krystyna Formela 

Funkcjonowanie placówki w tych dniach jest ograniczone.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, zaleca się, by wszelka komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami/uczniami/mieszkańcami odbywała się drogą telefoniczną, pocztą mailową lub tradycyjną.


 

Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w  sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

  1. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
  2. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadachto znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 


Ulotka Szkoły

image


Ulotka Szkoła Branżowa 2 stopnia

image


Za nami kolejny rok szkolny

W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach. W tym roku ze względu na sytuację związaną z epidemią COID- 19 wręczenie  świadectw odbyło się na sali gimnastycznej, a uczniowie odbierali świadectwa podzieleni na oddziały. Niezbędna była też dezynfekcja rąk oraz maseczka zakrywająca nos i usta.

Czytaj więcej...

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: (58) 687-00-37
Jesteś tutaj: Start