Jesteś tutaj: Start
item column

UWAGA!- PILNE

Na podstawie Rozporządzenia MEN  przedłuża się kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020r.

W tym czasie obowiązywać będzie kształcenie na odległość przy pomocy dziennika elektronicznego – Vulcan oraz innych komunikatorów.

Zasady prowadzenia kształcenia na odległość oraz zasady komunikacji uczeń – rodzic
– szkoła, podane będą w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia
w Sierakowicach, które zostanie umieszczone w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia

Krystyna Formela 

Funkcjonowanie placówki w tych dniach jest ograniczone.
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2, zaleca się, by wszelka komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami/uczniami/mieszkańcami odbywała się drogą telefoniczną, pocztą mailową lub tradycyjną.


 

Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w  sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

 1. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
 2. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadachto znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 


Ulotka Szkoły

image


Ulotka Szkoła Branżowa 2 stopnia

image


Za nami kolejny rok szkolny

W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach. W tym roku ze względu na sytuację związaną z epidemią COID- 19 wręczenie  świadectw odbyło się na sali gimnastycznej, a uczniowie odbierali świadectwa podzieleni na oddziały. Niezbędna była też dezynfekcja rąk oraz maseczka zakrywająca nos i usta.

Czytaj więcej...


OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY

https://www.sierakowice.pl/aktualnosc-766-urzad_gminy_sierakowice_nieczynny_dla.html


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Sierakowice podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Czytaj więcej...


Drodzy rodzice !

Ze względu na wzrost ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej dn. 12 marca zadecydowało o zamknięciu wszystkich szkół w Polsce. Decyzja  podyktowana była względami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednak trzeba pamiętać, że koronawirus nie zwalnia dzieci z nauki, a zamknięcie placówek oświatowych nie oznacza, że uczniowie mają mini-wakacje.                                                                                                         Branżowa Szkołą I stopnia w Sierakowicach zapewnia i zachęca uczniów do nauki zdalnej. Od kilku dni rozpoczęliśmy w szkole naukę w wersji on-line. Nauczyciele za pośrednictwem Internetu realizują zadania przewidziane w podstawie programowej. Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Chciałabym zaproponować Państwu kilka porad nt.:

 1. JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU?
 2. JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ?
 3. JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że możemy doświadczać zmiennych nastroi. To naturalne… Zdaje sobie sprawę, że wśród młodzieży mogą znaleźć się osoby, które nie smucą się z powodu zamknięcia szkoły. Jednak rozłąka z rówieśnikami, nauczycielami, ograniczenie spotkań towarzyskich, wyjść z domu bywa dla dzieci też trudnym przeżyciem, niekiedy może powodować złość i frustrację.  Dlatego w czasie kwarantanny domowej należy rozmawiać z dziećmi, że te ograniczenia wynikają wyłącznie z bezpieczeństwa i nie są na zawsze! Obowiązki związane z edukacją musimy realizować, zmienia się tylko sposób, w jaki będziemy to robić. W domu dziecka może panować podniosły nastrój…. Dlatego Państwa dzieci potrzebują wsparcia, motywacji i pomocy
w organizacji czasu pracy. Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu
i zorganizowaniu dnia, młodzież szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z prawidłową organizacją wolnego czasu. Poniżej przedstawię kilka podpowiedzi jak zorganizować dzieciom warunki na nauki w domu, wspierać i motywować do systematycznego uczenia się.

 1. 1.      Wspierać w utrzymaniu szkolnego trybu dnia.
 • Ustalenie pory wstania z łóżka. Ważne aby był to poranek!
 • Zachowanie podstawowych zasad higieny. Dziecko nie powinno chodzić cały dzień w piżamie :)
 • Ustalenie pory nauki i pracy zadanej przez nauczyciela
 1. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki – najlepiej, jeżeli będzie to własny pokój i własne biurko. Jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka i komputera to warto ustalić godziny pracy.
 2. 3.      Zachęcić do planowania czasu pracy.
 • Przekonanie, aby zapisywało sobie w kalendarzu wszystkie terminy opracowania referatów, zadań domowych, terminów lekcji on-line.  
 • Zachęcanie do higienicznego trybu nauki. Utrzymanie porządku w miejscu nauki. Oderwanie się od komputera, ćwiczenia, rozciąganie. Po prostu odpoczynek.
 1. Czas wolny od nauki. Zaplanuj z dzieckiem czas popołudniowy. Ustalcie, że ten czas będziecie spędzać wspólnie :) Jest to idealny czas aby nauczyć dziecko gotować, piec, prasować, sprzątnąć w garderobie, piwnicy itp.. Oczywiście wspólnie z rodzicem :)
 2. Relacje z rówieśnikami. Pozwól dziecku na korzystanie z portali społecznościowych. Relacje z rówieśnikami w jego wieku są bardzo ważne!
 3. Mądrze motywuj. Motywacja odgrywa bardzo ważną role, pobudza do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały.
 4. Doceń dziecko! Podsumuj co udało mu się zrobić w ciągu dnia, podkreśl z czego jesteście dumni.
 5. Higiena umysłu – sen (co najmniej 8 godzin). To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

 

Nauka za pośrednictwem Internetu, nie może stać się jedynym podstawowym elementem codziennej aktywności dziecka. Musimy mieć na uwadze, że nadmierne korzystanie
z Internetu może mieć poważne konsekwencje. Ważne jest monitorowanie celu i czasu korzystania przez młodzież z sieci internetowej, wskazanie dziecku w jaki sposób zarządzać czasem przed komputerem i jak nie przekroczyć granic bezpiecznego korzystania z Internetu. Warto zwracać młodzieży uwagę, aby w wolnej chwili nie korzystali z stron ze szkodliwymi i nielegalnymi treściami, nie udostępniali w sieci prywatnych informacji, oraz nie publikowali ośmieszających zdjęć, komentarzy i nieprawdziwych informacji. W sytuacji gdy pojawią się problemy, porozmawiać z dzieckiem. Warto ustalić harmonogram dnia – zrównoważyć czas spędzony w sieci i poza nią. Ustalić zasady i etapy ograniczania korzystania z Internetu. Polecam stronę: Helpline.org.pl (800 100 100)

Zadaje sobie sprawę, że nie da się sformułować gotowej recepty dla rodzica, jak motywować dziecko i zadbać o jego bezpieczeństwo w sieci. Omówione wyżej porady są dość ogólne. Wiem, że RODZICE znają swoje dzieci najlepiej i metody wychowawcze dostosowują do indywidualnych potrzeb swojego dziecka. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

Pozdrawiam
pedagog szkolny A. Labuda

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: (58) 687-00-37
Jesteś tutaj: Start