Oferta edukacyjna

Szkoła kształci w wielu zawodach. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie uczęszczają 3 dni w tygodniu na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. W pozostałe dni odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach pracy na podstawie zawartej umowy z pracodawcą. W każdym roku kształcenia uczestniczą w miesięcznym kursie dokształcania teoretycznego w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Najczęściej wybieranymi zawodami są:

Blacharz
Blacharz samochodowy
Cukiernik
Dekarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Krawiec
Lakiernik samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Piekarz
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz
Tapicer
Przetwórca mięsny

  

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki w liceum dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).