Jak pomóc dziecku w unikaniu zagrożeń? Prelekcja dla rodziców

Share

W ramach pedagogizacji rodziców 11 stycznia 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych. Pedagog szkolny pani Aleksandra Labuda przedstawiła rodzicom prezentację na temat tego, jak pomóc dziecku w unikaniu zagrożeń w szkole. Głównym założeniem spotkania było uświadomienie rodzicom rodzajów zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci w szkole czy poza nią i pokazanie możliwości ich unikania lub zmniejszania.

Co roku w naszej szkole diagnozujemy środowisko szkolne pod kątem poczucia bezpieczeństwa, oraz zagrożeń i patologii w szkole. Diagnoza pokazuje, że w naszej placówce młodzież czuje się bezpiecznie. Choć nie stwierdza się zagrożeń, to jednak zawsze należy czuwać i umieć rozpoznać niepokojące zjawiska. Dlatego w tej kwestii bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Podczas spotkania pani pedagog zwróciła szczególną uwagę na zachowania, które są sygnałem ostrzegawczym dla rodziców. Zaproponowała też jak należy postępować z dzieckiem, które doświadcza zagrożenia w szkole. Podkreśliła, że ważne jest wzajemne zaufanie i takie tworzenie atmosfery rodzinnej, aby dziecko było otwarte i sygnalizowało swoje obawy i zagrożenia.

Rodzice byli bardzo zainteresowani tematyką warsztatów i z uwagą wysłuchali wskazówek pedagoga. Przed pożegnaniem rodziców prowadząca prelekcję rozdała ulotki informacyjne na temat organizacji pomagającym dzieciom.Życzymy powodzenia w rozmowach z dziećmi. Podkreślamy, że skutkiem tego spotkania i przeprowadzonych w domach rozmów ma być zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków w szkole. A na tym przecież nam wszystkim zależy.  

 Aleksandra Labuda

 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: (58) 687-00-37