Charakterystyka szkoły

Share

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w Sierakowicach przy ulicy Dworcowej 3 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sierakowice. Zasady funkcjonowania szkoły określa porozumienie zawarte pomiędzy organami prowadzącymi czyli Gminą Sierakowice i Powiatem Kartuskim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach prowadzi tylko oddziały wielozawodowe, gdzie uczniowie są jednocześnie pracownikami młodocianymi uczącymi się zawodu u pracodawców. Szkoła liczy 6 oddziałów- po 2 oddziały w każdym roku, co stanowi około 180 uczniów.

Szkoła powstała w 1990 r. jako odpowiedź na starania Wójta Gminy Sierakowice uzasadnione silnym zapotrzebowaniem środowiska na taki typ kształcenia. Gmina Sierakowice wyróżnia się pewną specyfiką. Funkcjonuje w niej ok. 1200 podmiotów gospodarczych. Są to najczęściej małe lub średnie firmy o dużym przekroju zawodowym, które gwarantują miejsca praktyk dla uczniów. Oddziały wielozawodowe doskonale sprawdzają się w naszym środowisku lokalnym i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjów. Absolwenci szkoły dobrze radzą sobie na konkurencyjnym rynku pracy, a przeważająca większość z nich pracuje w wyuczonym zawodzie. Szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Komisariatu Policji i Kaszubskiego Centrum Medycznego.  

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: (58) 687-00-37