Jesteś tutaj: Start
item column

Otrzęsiny 2012

27  września  2012  r. w szkole  odbyło  się  uroczyste  przyjęcie  pierwszoklasistów  do  społeczności szkolnej  zwane  potocznie  otrzęsinami.  Zabawę  przygotowali  uczniowie  drugiej  klasy  technikum kształcącego  w  zawodzie  technik  ekonomista  wraz  z  opiekunami:  Lucyną  Kuczkowską  oraz  Dawidem Chmielewskim. 

Czytaj więcej...


Europejski Dzie? J?zyków

25 wrze?nia 2012 roku obchodzili?my w szkole Europejski Dzie? J?zyków. W obchodach  w/w dnia udzia? wzi?li wszyscy uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas II Zasadniczej Szko?y Zawodowej. G?ównym celem tego ?wi?ta by?o u?wiadomienie spo?eczno?ci szkolnej znaczenia wieloj?zyczno?ci w Europie, piel?gnowanie ró?norodno?ci j?zykowej i kulturowej oraz wspieranie nauki j?zyków obcych.

Czytaj więcej...


Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

Dnia 4 września 2012 r. uczniowie i nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w Powiatowej Inauguracji nowego roku szkolnego 2012/2013, której gospodarzem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Św. Marcina. Podczas mszy i dalszej uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe szkół powiatu kartuskiego. Po mszy świętej przy dźwiękach orkiestry dętej nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Czytaj więcej...


Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierakowicach

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęła się 3 września 2012 r. o godzinie 8. 30. Akademia tradycyjnie rozpoczęła się od części oficjalnej: odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Anna Skrzypkowska i Przemysław Krauze przywitali panią dyrektor Krystynę Formela, kierownika szkolenia praktycznego Annę Polejowską, grono pedagogiczne, rodziców oraz wszystkich uczniów, szczególnie klas pierwszych.

Czytaj więcej...

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: (58) 687-00-37
Jesteś tutaj: Start